די לשיעמום במדינת ישראל!

אתר שנועד לפתור לפחות %000000.0000.1 מבעיות השיעמום בישראל!

עוד..תמונות שלנו!

התמונות שלנו!
מעניין לי...
מה יש לנו שאין לך?!..
בבקשה תשלחו לנו בדיחות ותמונות שנוכל להתפתח!
בקרוב.....
ועוד..תמונות שלנו!